Live Streaming

Kamis, 20 Desember 2012

Zikir setelah mengerjakan shalat

(Diriwayatkan dari Abû Ma'bad, budak Ibn 'Abbas yang telah dibebaskan, Ibn 'Abbas mengatakan kepadaku, "Pada masa hidup Nabi Muhammad Saw, telah menjadi kebiasaan untuk berzikir kepada Allâh 
dengan suara keras setelah selesai shalat berjamaah." Ibn  Abbas lebih jauh mengatakan, "Ketika Aku mendengar suara zikir maka aku tahu bahwa shalat berjamaah telah usai." [1:802- S.A.] 

--------------------------------------------------------------
Wa'alaikumussalaam wa rohmatullohi wa barokaatuh,

Akh Abu Abdirrahman,
untuk menjawab pertanyaan Antum, sebaiknya Antum baca terlebih dahulu pendapat dari Imam As-Syafi'e
mengenai Berzikir selepas Sholat.

Qaul (Pendapat) Imam as-Syafi'e di Dalam Masalah Berzikir dan
Berdoa Selepas Solat Yaitu secara perlahan dan tidak mengeraskan suara (secara kuat) melainkan imam hendak mengajar makmum cara berzikir. Lebih-lebih lagi sekiranya masih ada makmum yang ketinggalan rakaat. Tentu zikir yang kuat akan mengganggu bacaan solatnya.

Rujukan I : Kitab al-Umm (Kitab Induk) Imam Syafi'e, Jilid 1, m/s 296

Ini termasuk yang dibolehkan (mubah) mambacanya bagi imam dan bukan ma'mum. Imam manapun yang berzikir kepada Allah menurut yang saya terangkan, dengan suara yang keras atau suara berbisik atau dengan cara lain, maka adalah baik. Saya memandang baik bagi imam dan ma'mum, bahawa berzikir kepada Allah, sesudah keluar dari solat. Keduanya itu menyembunyikan zikir, kecuali bahawa dia itu imam yang harus orang belajar daripadanya. Maka ia mengeraskan suaranya, sehingga ia melihat bahawa orang telah mempelajari daripadanya. Kemudian ia mengecilkan suaranya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman, maksudnya:-

"Dan janganlah engkau sembahyang dengan suara keras dan jangan pula diam saja!" [Surah al-Isra', ayat 110]

Yakni - Allah Ta'ala yang mahu tahu ialah: do'a. Tidak engkau keraskan, ertinya: tidak engkau tinggikan suara. Dan tidak engkau diam sahaja, ertinya: sehingga tidak dapat engkau dengar sendiri.

Saya berpendapat bahawa yang diriwayatkan Ibnuz-Zubair, adalah dari tahlilnya Nabi SAW. Dan yang diriwayatkan Ibnu Abbas adalah dari takbirnya, sebagaimana yang kami riwayatkan.

Saya berpendapat bahawa Nabi SAW mengeraskan sedikit suaranya, supaya manusia dpat belajar daripadanya. Yang demikian itu, kerana umumnya riwayat yang kami tuliskan bersama ini dan lainnya,tidak disebutkan padanya sesudah memberi salam, akan pembacaan tahlil dan takbir. Kadang-kadang disebutkan bahawa Nabi SAW berzikir sesudah solat dengan yang saya terangkan iatu. Dan disebutkan perginya Nabi SAW dari solat dengan tanpa zikir. Dan Ummu Salmah menyebutkan berhentinya Nabi SAW sekejap sesudah solat dan beliau tidak berzikir dengan keras. Saya berpendapat, bahawa Nabi SAW tidak berhenti yang sekejap itu, selain untuk berzikir dengan zikir yang tidak keras suara.

Kalau ada yang bertanya: "Seperti apa zikir itu?" Saya menjawab: bahawa seperti beliau mengerjakan solat atas mimbar, yang berdirinya dan ruku'nya atas mimbar itu. Dan beliau mundur, sehingga beliau sujud atas lantai. Dan kebanyakan umurnya, beliau tidak mengerjakan solat atas mimbar. Akan tetapi pada pendapat saya, bahawa Nabi SAW menyukai untuk dipelajari oleh orang yang tidak dapat melihatnya, dari orang yang jauh daripadanya: bagaimana berdiri, ruku' dan mengangkat tangan.


Rujukan II: Kitab Sahih Bukhari, Jilid II, m/s 284

Dari 'Amr bahawasanya Abu Ma'bad, hamba sahaya Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya bahawasanya Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya (jadi Ibnu Abbas memberitahukan kepada Abu Ma'bad dan Abu Ma'bad ini memberitahukan kepada 'Amr) demikian: "Sesungguhnya mengeraskan suara dalam mengucapkan zikir setelah para manusia selesai dari mengerjakan solat yang diwajibkan itu telah terjadi di zaman Nabi SAW."

Ibnu Abbas berkata: "Aku mengetahui juga hal itu sewaktu aku mendengarkannya, yakni ketika orang-orang sudah sama pulang."

Keterangannya:

Dalam syarah Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Qasthalani terdapat huraian sebagai berikut:

Menurut pendapat Imam Asy'Syafi'e, rahimahullaahu ta'ala sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, rahimahullaahu ta'ala diambil kesimpulan bahawa para sahabat di zaman Nabi SAW mengeraskan zikir dalam waktu yang tidak begitu lama, kemudian diteruskan dengan suara perlahan-lahan. Adapun yang dikeraskan itu ialah untuk mengajarkan sifatnya zikir kepada kaum yang belum mengerti. Jadi bukannya dalam keseluruhan zikirnya itu dibunyikan dengan suara keras. Ini disebabkan adanya kemungkinan bahawa di dekat orang-orang yang berzikir itu ada orang yang sedang sembahyang, kerana ketinggalan raka'at dan lain-lain. Hanya saja menurut pedoman yang dapat dijadikan pegangan ialah bawaha baikpun imam ataupun ma'mum, semuanya memperlahankan sura zikirnya masing-masing, kecuali kalau diperlukan sekali, misalnya untuk mengajarkan isi zikir itu kepada orang lain. Wallaahu A'lam bish-shawaab.

Kesimpulan dari Pendapat Imam as-Syafi'e di dalam Masalah Berzikir dan

Berdoa Selepas Solat

1.       Berzikir dan berdoa amat digalakkan setelah selesai menunaikan solat untuk imam dan para makmum.

2.       Zikir dan doa tersebut hendaklah diperlahankan (sederhana).

3.       Imam boleh menguatkan bacaan zikir dan doa sekiranya bertujuan untuk mengajar makmum bagaimanakah cara berzikir, tetapi apabila makmum telah mengetahui caranya, hendaklah diperlahankannya. Nabi SAW dan para sahabat tidak menguatkan bacaan zikir dan doa secara berterusan.

4.       Zikir dan doa yang kuat tentu akan mengganggu bacaan solat makmum yang ketinggalan rakaat (masbuk). Berzikir dan berdoa adalah sunat sedangkan mengganggu orang yang sedang solat adalah haram hukumnya.

5.       Kadang-kadang Nabi SAW bangun dari selesai solat tanpa berzikir.

6.       Imam dan makmum digalakkan berzikir dan berdoa secara sendirian kerana masing-masing mempunyai hajat yang berlainan.

7.       Berpadalah kita beribadat sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW dan yang diajar oleh imam kita yang mulia, as-Syafi'e.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
Perlahankanlah suaramu dalam berzikir dan berdoa, kerana kamu tidak memohon kepada Tuhan yang tuli dan ghaib" (Muslim)

Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokaatuh,
---Abu Fauzan---
 

Download Gratis

Penggemar

Stop Bugil Create your own banner at mybannermaker.com!
Create your own banner at mybannermaker.com!
..::Cahaya Imanku::.. | Template by - Abdul Munir | Redesign by Jasa Pembuatan Blog Mung Bisnis